گروه مهندسی و بازرگانی جرجان

دانلود

دریافت مجموعه تصاویر جهت درج روی بلیط   دانلود

 


 

دریافت نرم افزار پشتیبانی از راه دور Team Viewer نسخه ۱۱  دانلود

 


 

دریافت نرم افزار نصب قفل سخت افزاری  دانلود

 


 

دریافت درایور چاپگر bixolon 350 plus  دانلود

 


 

دریافت درایور چاپگر اکسیوم  دانلود

 


 

دریافت نرم افزار Ammyy Admin دانلود

 


 

دریافت نرم افزار Any Desk  دانلود

 


 

دریافت نرم افزار SQL Server 2000  دانلود

 


 

نرم افزار Sql Server 2012 دانلود  بخش اول          بخش دوم           بخش سوم          بخش چهارم           بخش پنجم