گروه مهندسی و بازرگانی جرجان

نمایندگان فروش

جهت خرید نرم افزار فروش بلیط و و مدیریت سهربازی جرجان با نمایندگان ما تماس حاصل فرمایید.

نماینده فروش در تهران : ۰۹۱۲۲۱۸۱۸۳۴

نماینده فروش در جنوب کشور : ۰۹۳۶۴۱۶۳۸۱۳ آقای امید سوزنده

نماینده فروش در شمال کشور : ۰۹۳۰۲۰۳۶۶۵۶ آقای احمد متولی